Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Zbierając i przetwarzając Państwa dane ich Administratorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o. Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów, zwana dalej PKS.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. jest          Pani Sylwia Rakoczy: e-mail: sekretariat@pks.belchatow.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań PKS.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być obowiązek prawny podania danych, niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda.
 5. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody jest ona dobrowolna, jednak niewyrażenie jej może spowodować niemożność zrealizowania celu dla którego jest wyrażona.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do realizacji celu dla którego zostały zebrane i wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom PKS.
 8. Zebrane dane mogą być udostępniane przedstawicielom innych instytucji jedynie         w ramach prowadzonych postępowań.
 9. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, może być ona w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie o tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie lub drogą e-mailową, jednak jej cofnięcie może spowodować niemożność realizacji celu dla którego została wyrażona. 
 10. Przysługują Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
 11. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl