INFORMACJA OD 7:00 DO 15:00

TEL. (44) 633-37-27(44) 633-37-27 wew. 34

WAŻNE AKTUALNOŚCI I INFORMACJE:

 


WYSZUKIWARKA POŁĄCZEŃ

 

Program kolonii <.... więcej>

<...więcej> <...więcej>

(16-04-2014) DOT. ZMIAN W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W DNIU 21.04.2014 i 02.05.2014... więcej

(25-03-2014) ZMIANY W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ OD 01.04.2014 r ... więcej

(06-02-2013) NABÓR NA STANOWISKO: KIEROWCA AUTOBUSU... więcej

(31-01-2014) DOT. KURSÓW RELACJI BEŁCHATÓW-CZĘSTOCHOWA ... więcej

(22-01-2014) ZMIANA PRZYSTANKÓW W ŁODZI ... więcej

(22-01-2014) ZMIANA TRASY PRZEJAZDU ORAZ PRZYSTANKÓW W ŁASKU ... więcej

(11-04-2013) DOT. DZIERŻAWY TERENU I POMIESZCZEŃ W ZELOWIE... więcej

 

 

 

 

Cena paliwa

z dnia 17.04.2014 r.


5,27
5,30

..... ........ .... ....

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W BEŁCHATOWIE SP. Z O. O.

z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 2

Zaprasza do składania ofert na wycenę wartości rynkowej Spółki.

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2

NIP: 769-05-21-99

REGON: 000866886

KRS: 0000302235

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycenie wartości rynkowej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o., co najmniej dwiema metodami. Wymagane jest wyznaczenie ceny udziałów Spółki. W przypadku, gdy wyznaczenie rekomendowanego przedziału ceny udziałów Spółki opierać się będzie o wartości liczone metodami majątkowymi konieczne jest sporządzenie i przedstawienie w formie załącznika do wyceny aktualnych operatów szacunkowych. W przypadku liczenia metodami dochodowymi konieczne jest przedstawienie wartości źródłowych i zestawień na podstawie, których dokonano wyceny. Oferta powinna przewidywać jednokrotną bezpłatna aktualizację wyceny.

III. Oferta powinna zawierać:

a) Dane oferenta: nazwa, adres, numer telefonu, Nip

b) Cenę za wykonanie wyceny: cena netto + vat

c) Metody wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wyboru

d) Termin realizacji zamówienia

e) KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

f) Podpis osoby upoważnionej wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji.

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20 listopada2013 r. do godz. 1430 w siedzibie Spółki lub przesłać na adres:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2.

V. Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie ceny i terminu realizacji zamówienia.

VI. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pani Aleksandra Lewera, tel. 44 633358144 6333581 , wew. 16, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

VII. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

VIII. Umowa z Oferentem zostanie zawarta w terminie do 14 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert !!!

 


Copyright PKS Bełchatów